Select Page
Ilija Zubac
diplomirani inženjer saobraćaja / master inženjer saobraćaja

Ilija Zubac

Posvećen poslu i porodici, spreman na timski rad, ali isto tako ne beži ni od individualnog, konstantno sa željom za daljim usavršavaljem i osvajanjem novih znanja, poseduje određeno značajno iskustvo.

Moje radno iskustvo

Stalno zaposlen i vodim sopstvenu agenciju 

Po završetku Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, započeo sam rad u tadašnjem JP PTT saobraćaja “Srbija” u čijem pravnom sledbeniku JP “Pošta Srbije” i danas radim. Tu sam obavljao razne poslove od stručnog saradnika, preko upravnika, direktora organizacionih celina do pomoćnika generalnog direktora.

Paralelno sa tim konstantno sam se usavršavao u različitim oblastima i odlučio sam da otvorim iz radnog odnosa paušalnu agenciju. Agencija Modikus se bavi poslovima iz domena ITK i u ovim teškim pandemijskim vremenima za sada opstaje.

Agencija Modikus

Vlasnik i osnivač

Preduzetnička agencija koja se bavi informacionim tehnologijama

2020 –

JP Pošta Srbije

Vodeći saradnik

U pošti sam radio na raznim pozicijama od referentskih, upravničkih do direktorskih kao direktor radne jedinice i pomoćnik generalnog direktora

1996 –

Znanje je moć!

 

Obrazovanje / Obuke / Ostale osobine

Stečeno obrazovanje

DIPLOMIRANI SAOBRAĆAJNI INŽENJER

Diplomirani saobraćajni inženjer, diplomirao 1996. godine na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stečeno zvanje po Zakonu o visokom obrazovanju odgovara nazivu Master inženjer saobraćaja.

Obuke i kursevi

IZDVOJENE OBUKE I KURSEVI KOJE SAM POHAĐAO
 • Svet IP komunikacija; FTN* u Novom Sadu, 2002. godine
 • Upravljanje ljudskim resursima; Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija i ekonomije i Postop Communications, 2003. godine
 • Upravljanje projektima; 2003. godine, Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija i ekonomije i Postop Communications, 2003. godine
 • Savremeni menađžer; 2007. godine u MCB** u Beogradu
 • NKT Multiprotokol label; 2007. godine na FTN u Novom Sadu
 • NKT Tehnologija VoIP; 2007. godine na FTN u Novom Sadu
 • Predavanje Isaka Adižesa u Beogradu; ASEE*** 2007. godina
 • Biznis plan; 2008. godine u MCB u Beogradu
 • Timski rad i donošenje odluka; 2008. godina u MCB u Beogradu
 • Upravljanje projektima I; ASEE, 2008. godine
 • Timski rad i donošenje odluka; ASEE, 2008. godine
 • Upravljanje projektima II; ASEE, 2009. godine
 • Upravljanje vremenom; ASEE, 2009. godine
 • Zakon o bezbednosti u saobraćaju; 2009. godine (inhouse u Beogradu)
 • Veština pregovaranja; ASEE, 2009. godine
 • Mobing – najnovija zakonska i podzakonska akta o sprečavanju zlostavljanja na radu; Institut za poslovna istraživanja – MBA, Beograd 2010. godine
 • B2B tehnike i alati prodaje; ASEE, 2010. godine
 • Novi pravci razvoja poštanskog saobraćaja u svetlu usaglašavanja regulativa sa EU; TAIEX****, 2011. godine, Beograd
 • INFOTECH; Vrnjačka Banja 2012. Godine
 • Početni kurs web developmenta (HTML5, CSS3, Osnove OOP); Vivify Academy – Novi Sad, 2017. godina
 • Napredni kurs web developmenta (OOP, Laravel, Angular); Vivify Academy Novi Sad, 2018. godine
 • Kurs Digital marketing menadžer; Eduka Niš 2019. godine
 • Grafički dizajn; Eduka Niš 2020. godine
 • Napredni kurs Digitalnog marketinga; Eduka Niš 2021. godine

Lične osobine/ Hobi

UKRATKO

Posvećen poslu i porodici, spreman na timski rad, ali isto tako ne beži ni od individualnog, konstantno sa željom za daljim usavršavaljem i osvajanjem novih znanja, posedujem određeno iskustvo. Bivši član Upravnog odbora Sremske Privredne Komore (SPK) od 2008. do 2010. godine. Od 2012. godine do decembra 2016. član Skupštine SPK, tada je pripojena PKS.

Privatno ljubitelj sporta, kojim se rekreativno i bavim, dugogodišnji delegat na ligama Fudbalskog saveza Vojvodine. Rekreativno igram tenis i posetim bazen.

Član Rotary Cluba Sremska Mitrovica od 2006. godine do 2018. godine, past president istog i nosilac Paul Harris Fellow priznanja. Od 2019. godine do danas sam član u Rotary Club Beograd Passport.

Volim da putujem, pročitam dobru knjigu, pogledam dobar film, koncert i pozorišnu predstavu. 

Ljubitelj sam dobrog zalogaja a i provoda.

Aktivni vozač, posedujem A i B kategorije.

Nisam nikada bio član ni jedne političke organizacije.

Nikad osuđivan ili kažnjavan.

Moje veštine

Kada znanje upotpunite sa iskustvom onda dođete do veština. Posedujem određene brojne veštine, ali ovde ću navesti samo određene. Kako je uvek teško o samom sebi pokušaću da ih prezentujem putem grafičkog prikaza.

 • Liderstvo
 • Organizacione veštine
 • interdisciplinarne i komunikacione veštine

Liderstvo

 • Donošenje odluka
 • Motivisanje drugih
 • Delegiranje zadataka
 • Evaluacija obavljenih zadataka
 • Rešavanje problema
 • Supervizija/upravljanje
 • Postavljanje ciljeva
 • Preuzimanje inicijative
 • Fleksibilnost – spremnost da se ciljevi prilagođavaju u skladu sa menjanjem uslova
 • Prihvatanje odgovornosti za greške i pogrešne odluke
 • Zauzimanje pozitivnog stava u slučaju neuspeha
 • Istrajnost

Organizacione veštine

 • Postavljanje i postizanje ciljeva (koji su dostižni i merljivi)
 • Planiranje aktivnosti
 • Prepoznavanje koraka potrebnih za dostizanje cilja
 • Realizovanje zadataka uz poštovanje rokova
 • Efikasno upravljanje vremenom
 • Korišćenje listi i tabela
 • Sposobnost rada pod pritiskom/ stres menadžment
 • Multitasking

interdisciplinarne i komunikacione veštine

 • Timski rad
 • Rešavanje konflikta
 • Savetovanje
 • Pisana komunikacija
 • Usmena komunikacija
 • Prezentovanje i javni nastup
 • Pregovaranje

Imam saradnju sa

ElaFor
Hrana produkt
februar 2018

Agencija Modikus

Moja agencija iz domena ITK usluga je registrovana februara 2020. godine.

2003

Porodica

Od 2003. godine sam u braku sa Marijom, rođenom Bukovski, i imamo dva sina Marka i Aleksu.

Budimo u kontaktu

Da li ste za chat?

Pošaljite poruku